ŚRODOWISKO

Miliardy na powietrze

Krzysztof Losz

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 10 mld zł na projekty służące poprawie stanu powietrza.

Fundusz tym samym zaprzecza oskarżeniom, że zaniedbał tego typu zadania. Zarzuty wobec NFOŚiGW pojawiły się w niektórych mediach w związku z alarmem smogowym, który został ogłoszony w wielu miastach. Smog był spowodowany znacznym przekroczeniem poziomu pyłów w powietrzu – norma wynosi 50