zdjecie
Tylko w tym roku na stworzenie mieszkań chronionych minister Elżbieta Rafalska zamierza przeznaczyć 12 mln zł
FOT. R. SOBKOWICZ

SPOŁECZEŃSTWO Nowe projekty dla rodzin Anna Ambroziak 50 nowych mieszkań chronionych rocznie i pełna aktywizacja zawodowa opiekunów osób niepełnosprawnych – to niektóre propozycje zmian resortu pracy w związku z realizacją programu „Za życiem”. lead Mieszkania chronione to forma pomocy społecznej skierowana do osób, które nie mogą prowadzić samodzielnego życia. Celem jest przygotowanie osób przebywających pod opieką specjalistów do samodzielnej egzystencji. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, które już funkcjonują w polskim systemie opieki społecznej, należy do zadań własnych gminy. W ramach ustawy „Za życiem” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza utworzyć nowych 50 mieszkań chronionych rocznie. Ma w nich mieszkać 500 osób niepełnosprawnych. Z tej formy pomocy skorzystają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w przypadku których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję. Tylko w tym roku na stworzenie mieszkań chronionych ministerstwo zamierza przeznaczyć 12 mln zł. – Będą to albo mieszkania samodzielne, albo mieszkania grupowe, w zależności od potrzeb. Często dla osób niepełnosprawnych ważne jest, by miały środowisko, które udziela im wsparcia, by nie były wyizolowane, samotne – wyjaśniał wczoraj wiceszef resortu Krzysztof Michałkiewicz. Samorząd będzie zobowiązany do prowadzenia tej formy wsparcia przez co najmniej 10 lat od uruchomienia mieszkania. Kolejny projekt to wspieranie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych. Ma się to odbywać poprzez m.in. stworzenie preferencyjnych warunków do zakładania działalności gospodarczej, wprowadzenie formy tzw. telepracy czy też zatrudnienie subsydiowane. Pracodawca zatrudniający osobę opiekującą się osobą z niepełnosprawnością będzie mógł otrzymać refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej kwoty 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wzrośnie też liczba asystentów rodzinnych, do 4,4 tys. Funkcja asystenta jest już obecna w polskim systemie prawnym. Są przydzielani do tzw. rodzin dysfunkcyjnych. Ustawa „Za życiem” przewiduje nową rolę asystentów. Ich zadaniem będzie koordynacja pomocy rodzinie dziecka chorego lub poczętego w wyniku czynu zabronionego. Asystent będzie mógł występować do odpowiednich podmiotów w celu uzyskania przez rodzinę konkretnego wsparcia. „500+” bez problemów Minister Elżbieta Rafalska odniosła się też wczoraj do programu „500+”. Zapewniła, że nie ma zakłóceń w wypłacaniu tych świadczeń, z których korzysta już ponad 3,8 mln dzieci. – Nie sygnalizowane nam są żadne problemy w realizacji tego programu – zapewniła. Odniosła się przy tym do propozycji lidera PO Grzegorza Schetyny, który przed kilkoma dniami powiedział m.in., że program „Rodzina 500+” powinien być kierowany wyłącznie do osób, które mają pracę lub które tej pracy poszukują. – Uważam takie rozwiązanie za głęboko krzywdzące rodziny wielodzietne, w których matka zajmuje się opieką nad małymi dziećmi. Jeżeli jest piątka czy szóstka dzieci, a kobieta ma wykonywać niskopłatną, wielozmianową pracę, jeszcze z dojazdami, to myślę, że to nie jest komfortowa sytuacja dla jej rodziny – oceniła Rafalska.

Nowe projekty dla rodzin

Anna Ambroziak

50 nowych mieszkań chronionych rocznie i pełna aktywizacja zawodowa opiekunów osób niepełnosprawnych – to niektóre propozycje zmian resortu pracy w związku z realizacją programu „Za życiem”.

Mieszkania chronione to forma pomocy społecznej skierowana do osób, które nie mogą

...
Pozostało do przeczytania:
91%

Drogi Czytelniku,

Pełny dostęp do artykułu i całego wydania jest płatny.
Polecamy zakup poprzez serwis: sklep.naszdziennik.pl oferujący szeroki wachlarz kanałów dostępu. Dostępna jest również płatność za pomocą sms.

Zalety kupna
w sklepie
  • koszt jednego numeru to 1,80 zł
  • w prenumeracie jest jeszcze taniej
  • dostęp w dwóch formach PDF oraz on-line
  • możliwość pobierania wydań ze strony sklepu
  • możliwość otrzymywania wydań drogą mailową
  • popularne formy płatności
Wysyłając
SMS-a
  • koszt jednego numeru to 3,69 zł
  • czasowy dostęp on-line

Płatność SMS za dostęp on-line do elektronicznego wydania Naszego Dziennika.

Wyślij sms o treści: DPNASZDZ na numer: 73624

Koszt sms to: 3,69 zł (z VAT)

Otrzymasz zwrotny SMS z kodem dostępu do wykorzystania w ciągu 30 dni.

Wpisując kod poniżej uzyskasz dostęp on-line na okres 3 dni do wydania:

Czwartek, 20 kwietnia 2017, Nr 91 (5844)