Sprawca niepoczytalny

JT, PAP

Jerzy D. ze Świdnicy, który w grudniu ub.r. targnął się na obraz Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, był w chwili popełnienia tego czynu niepoczytalny – orzekli biegli. Do sądu trafił wniosek o umorzenie prowadzonej przeciwko niemu sprawy. Biegli uznali w opinii, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że D. w przyszłości może dopuścić się podobnych zachowań. Dlatego we wniosku przesłanym do sądu prokuratura domaga się decyzji o umieszczeniu go w zamkniętym zakładzie leczniczym.