Fraszki & ulotki

Wanda Kapica

Na rządzenie krajem

Rządzenie krajem to nie zabawa,

panowie i panie!

Nie praktyka dla czeladników,

tylko poważne zadanie! No właśnie!

Słusznie prawi.

Nie każdy rządzić potrafi… I dobrze, że to nie jest

dyktando

z ortografii.