Stanisław Maksymowicz Zespół Rzecznika Prasowego KRRiT

Sprostowanie

Nie jest prawdziwe stwierdzenie zawarte w artykule „Koalicja przeciw Trwam” („Nasz Dziennik”, 31 grudnia 2012 r.), że „podejmowane są działania, aby utworzyć podmiot, który miałby dostać koncesję na naziemne nadawanie cyfrowe”, a „w te działania zaangażowani są członkowie Krajowej Rady”. Zasady konkursu są ściśle określone przez ustawę o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Członkowie KRRiT nie są zaangażowani w żadne ze wspomnianych działań.