Męczennicy za wiarę

SJ, KAI

Z powodu wiary w 2011 r. zginęło ponad 100 tysięcy chrześcijan. Dane takie przedstawione zostały na 66. Hiszpańskim Tygodniu Misjologicznym w Burgos. Jak zaznaczono w czasie tego spotkania, prześladowania religijne są dziś ignorowane przez opinię publiczną, zwłaszcza gdy chodzi o wyraźne pogwałcenie prawa do wolności religijnej. Podkreślono, że dziś męczenników za wiarę jest więcej niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.