Watykańscy spowiednicy

SJ, KAI

W kościele pw. Ducha Świętego w pobliżu Watykanu sakramentu pojednania zaczęli udzielać najbliżsi współpracownicy Papieża. Jako pierwszy spowiadał prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa ks. abp Beniamino Stella. Każdego dnia w jednym z konfesjonałów zasiadają inni duchowni z Kurii Rzymskiej. Od wielu lat w tej świątyni – miejscu kultu Miłosierdzia Bożego, spowiada też ks. abp Konrad Krajewski, jałmużnik papieski.