Fraszki i Ulotki

Na prowincję

Wanda Kapica

Na prowincji od zawsze

życie nie najciekawsze

zacofania tam pleni się chwast.

Wszak nadzieją przyszłości

i rękojmią lepszości

są młodzi

wykształceni

z wielkich miast.

 

Jak tu walczyć z ciemnotą,

gdy olimpijskie złoto…

trudno pojąć jak i dlaczego

zdobyli: Justyna z Kasiny Wielkiej,

Zbigniew z Głowna

i Kamil z Zakopanego…