W ferie naukowo

W WSKSiM odbyły się trzydniowe zimowe warsztaty, w których uczestniczyło ponad stu młodych ludzi z całej Polski. Odpoczywając w czasie ferii, zgłębiali jednocześnie wiedzę z dziedziny dziennikarstwa, kulturoznawstwa, politologii, muzyki, tańca i aktorstwa.