zdjecie
FOT. ARCH.

Z albumów naszych czytelników

Rok 1944, okupacja niemiecka. Dzieci III klasy szkoły powszechnej po przystąpieniu do Pierwszej Komunii Świętej w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Męczennika w Kamionce Wielkiej. Na fotografii grono nauczycielskie. Od lewej: dyrektor S. Danielski, K. Klocówna, M. Pajorska, ks. proboszcz Jakub Sztabrawa i ks. Jan Palewicz. Ja jestem wysunięty na pierwszym planie.