Jubileusz prof. Henryka Kieresia

Profesor dr hab. Henryk Kiereś, kierownik Katedry Filozofii Sztuki KUL oraz profesor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, w miniony poniedziałek otrzymał jubileuszową księgę. Jest ona wyrazem uhonorowania profesora przez środowisko naukowe z okazji 70. urodzin i 30-lecia jego pracy naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W czasie uroczystości jubilat wygłosił wykład zatytułowany „Sztuka a świat realny”.