zdjecie
FOT. PAP J. BEDNARCZYK

Kraków. W Zamku Królewskim na Wawelu otwarto wczoraj wystawę pamiątek po Tadeuszu Kościuszce