60 miliardów na drogi

KL, PAP

W latach 2014-2020 Polska ma przeznaczyć ponad 60 mld euro z funduszy unijnych na budowę i modernizację dróg – takie plany ma wicepremier, minister infrastruktury Elżbieta Bieńkowska. Poza tym 40 mld euro ma zostać wydane na inwestycje na kolei. Bieńkowska przyznała, że to inny podział, niż życzyłaby sobie Komisja Europejska, która chciałaby, żeby większa część pieniędzy trafiła na rozwój transportu szynowego, a nie na budowę dróg.