Chrześcijańskie Chiny

SJ, KAI

Jeśli wzrost liczby chrześcijan w Chinach będzie przebiegał w takim tempie jak obecnie, to w 2030 r. Chiny będą państwem z największą liczbą wyznawców Chrystusa, wyliczył jeden z brazylijskich portali. Będzie ich tam wówczas 247 milionów. Od pół wieku realizowana jest tam przez komunistów polityka prześladowania i podporządkowania sobie Kościoła, mimo to liczba wyznawców Chrystusa w tym kraju stale wzrasta.