Pamięć o ludobójstwie

SJ, KAI

Z okazji setnej rocznicy ludobójstwa Ormian Ojciec Święty odprawi specjalną Mszę św. w Bazylice św. Piotra 12 kwietnia 2015 roku. W latach 1915-1918 w masakrach, w obozach koncentracyjnych i podczas przymusowych przesiedleń z rąk tureckich zginęło ok. 1,5 mln Ormian.