Caritas z prześladowanymi

MB, KAI

W związku z eskalacją przemocy wobec chrześcijan w Iraku w najbliższą niedzielę w Warszawie zorganizowany zostanie międzyreligijny marsz jedności z prześladowanymi chrześcijanami. Uczestnicy marszu będą nieśli czerwone kwiaty, które złożą w Ogrodzie Sprawiedliwych na warszawskim Muranowie. Będzie można wesprzeć działania na rzecz pomocy ofiarom prześladowań prowadzone przez Caritas Polska i Pomoc Kościołowi w Potrzebie.