Być z ludźmi

SJ, KAI

Można głosić piękne kazania, ale jeśli nie jesteśmy blisko ludzi, jeśli z nimi nie cierpimy i nie dajemy im nadziei, to nasze kazania są bezowocne, niczemu nie służą – powiedział wczoraj Ojciec Święty Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.