Wiercenia wstrzymane

KL

Amerykański koncern ExxonMobil ogłosił, że wstrzymuje współpracę z rosyjskim Rosnieftem w kwestii prowadzenia wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej w Arktyce. To skutek sankcji nałożonych na Rosję przez USA. Ta decyzja to duży cios dla Rosji, która bez pomocy zachodnich technologii nie jest w stanie uruchomić wydobycia ropy ze złóż na dalekiej północy.