Recepty na rok

AKU, PAP

Od dziś w przypadku przewlekłych schorzeń lekarz będzie mógł wypisać pacjentowi recepty nawet na rok, zamiast jak do tej pory maksymalnie na trzy miesiące. Lekarz będzie mógł wypisać jednorazowo do 12 recept na następujące po sobie okresy nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania. Na jednej recepcie – w myśl nowego rozporządzenia – lekarz nie może przepisać leku na więcej niż na 4 miesiące stosowania.