zdjecie
FOT. M. MAREK

WARSZAWA. Kolejny raz oblany został czerwoną farbą pomnik Zygmunta Berlinga stojący obok Trasy Łazienkowskiej. Od wielu lat środowiska niepodległościowe i kombatanckie domagają się likwidacji pomnika Berlinga, agenta NKWD, który z nominacji Stalina był dowódcą polskich jednostek przy Armii Czerwonej, tworzonych po wyjściu z ZSRS armii generała Andersa. Za zdradę został w 1943 roku zdegradowany i skazany na śmierć przez sąd wojskowy