Muzeum otwarte

KL, PAP

W Warszawie otwarto wczoraj Muzeum Historii Żydów Polskich. W uroczystości wzięli udział prezydenci Polski i Izraela: Bronisław Komorowski i Reuwen Riwlin. Działalność placówki zainaugurowało otwarcie wystawy stałej „1000 lat historii Żydów Polskich”. To muzeum jest unikatowe w skali światowej, bo do tej pory podobne instytucje, np. w Izraelu lub USA, pokazujące historię Żydów koncentrowały się głównie na ludobójstwie ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej.