Nie bądź obojętny

Protestujmy przeciw emisji w telewizji publicznej spotu postulującego prawne przywileje dla homoukładów pt. „Najbliżsi obcy”.

Adres e-mailowy: skargi@krrit.gov.pl

Wydział Skarg i Wniosków KRRiT: tel. (22) 597 30 50 (do 52),

fax (22) 597 31 95