zdjecie

Z ALBUMÓW NASZYCH CZYTELNIKÓW

Marek Tusiewicz

Członkowie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
ze Skarżyska-Kamiennej. Na pierwszym planie mój dziadek
Władysław Tusiewicz.