NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA O UPROSZENIE POTOMSTWA

MODLITWA JÓZEFA

DZIEŃ SZÓSTY

Boże Ojcze, Ty powołałeś nas do małżeństwa i pozwalasz nam uczestniczyć w Twojej niezmiernej mocy stwórczej, za przyczyną i wstawiennictwem Świętego Józefa udziel nam daru modlitwy, abyśmy w naszym domu zawsze znaleźli czas na spotkanie z Tobą w modlitwie.

 


Dodatkowo każdego dnia odmawiamy modlitwy, które były zamieszczone w „Naszym Dzienniku” 10 marca.