Czy masz problem z zakupem „Naszego Dziennika”?

Drodzy Czytelnicy!

W związku z napływającymi do redakcji informacjami o trudnościach w regularnym nabywaniu „Naszego Dziennika” bardzo prosimy o kontakt z Działem Kolportażu pod numerem telefonu: (22) 515 77 88, poprzez e-mail: kolportaz@naszdziennik.pl lub listownie na adres redakcji z dopiskiem „Kolportaż”.

Aby nasza interwencja mogła być skuteczna, potrzebne są następujące dane dotyczące punktu sprzedaży, o które powinni Państwo poprosić sprzedawcę:

– lokalizacja (adres)

– do jakiego kolportera należy dany punkt (Ruch, Kolporter, Garmond itp.)

– jaki jest numer punktu sprzedaży

Te informacje pomogą nam w dotarciu do tych punktów i regularnym przydzielaniu „Naszego Dziennika”.