Fraszki

Mariusz-Orion Jędrysek

ŻYCIE: TRUDNA RADA

Łatwiej dawać rady, niźli je przyjmować,

łatwiej je przyjmować, niż realizować.

 

ŻYCIE: BOLESNE

Podejrzenie, nawet małe,

niszczy zaufanie całe.