POPIELEC

Stanisław Maros, Chojnice

Dziś poznałem, Panie,

Pychy mojej brzemię,

Usłysz me błaganie

Trapi mnie cierpienie.

Naucz mnie Miłości

Ulecz me słabości,

A ból dziś zadany

Niech leczy me rany.

Klękam na kolana

Grzechy me wyznaję,

Przebacz, Panie, wołam

Gdy przed Tobą staję. Kapłan popiół sypie

Marność przypomina,

Proszę, Panie, uniżenie

Ześlij PRZEBACZENIE.