Usługa 3D Secure

3D-Secure to dodatkowe zabezpieczenie płatności kartami w internecie, w którym wymagane jest potwierdzenie operacji w systemie banku kodem jednorazowym. W trakcie płatno- ści konieczne jest podanie numeru karty, daty ważności, jej kodu CVV2 lub CVC2 oraz kodu jednorazowego.


DODATEK POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY Z PKO BANKIEM POLSKIM