Módlmy się, aby każdy z nas w roku 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie uczynił≥ wszystko, co jest możliwe, dla obrony życia: modlitwą, czynem, zachętą drugiego. Szczególnie wspierajmy tych, którzy niosą odpowiedzialność za Polskę, a więc pasterzy Kościoła i przywódców państwa. Dziś prośmy Pana Boga za:

ks. abp. Juliusza Janusza,

zastępcę komendanta głównego Straży Granicznej Marka Małkowskiego,

posła Mieczysława Miazgę (PiS),

poseł Iwonę Michałek (PiS).