FATIMSKA DROGA OCALENIA

1. Pokuta
2. Codzienna modlitwa różańcowa
3. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi
4. Wynagrodzenie w pięć pierwszych sobót miesiąca;
tzn. z intencją wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi przystąpić
do spowiedzi, przyjąć Komunię Świętą, odmówić Różaniec i odprawić
15-minutową medytację