Błysk Fajdka

Pisk

Trzykrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek wygrał mityng w Miami, uzyskując w najlepszej próbie 79,43 m. Tak daleko w tym roku nie rzucił jeszcze nikt.