POLSKO, MOJA POLSKO

Stanisław Fijałkowski, Babice Stare

Dopomóż nam, Boże, i wytrwać nam daj,

Bo tu nasze miejsce, bo to jest nasz kraj.

Polsko, moja Polsko, szczęśliwie nam trwaj,

Ty, nasz dobry Boże, pomyślność jej daj.

Dopomóż i mnie, Boże, i wytrwać mi daj.

Bo tu moje miejsce, bo to jest mój kraj.

Polsko, moja Polsko, szczęśliwie nam trwaj,

Ty, nasz dobry Boże, pomyślność Jej daj.