Rok świętego Józefa

3 grudnia 2017 - 6 stycznia 2019

Zgodnie z obyczajem izraelskiego ludu obrzęd zaślubin obejmował dwa etapy: najpierw zawierano małżeństwo w sensie prawnym (były to właściwe zaślubiny), a dopiero po pewnym czasie mąż sprowadzał żonę do swego domu, Józef był więc „mężem” Maryi, zanim jeszcze z Nią zamieszkał.

św. Jan Paweł II, adhortacja apostolska „Redemptoris custos”


Józefie, z pokolenia Dawida wydany.

Godzinki o św. Józefie