Jezu Chryste

Teresa Czajka, Orzechowo

Jezu Chryste

Ubrany w białą szatę

Święte twe ręce złożone

Czoło zmarszczone

w głębokiej modlitwie zatopione.

Cierpisz za nas

Zawsze i wszędzie

I tak do ostatnich dni będzie.