Rok świętego Józefa

3 grudnia 2017 - 6 stycznia 2019

A czyż nie zadziwia nas głęboko myśl, że Jego [Jezusa – przyp. red.] doskonałe posłuszeństwo woli Bożej dojrzało w swoim wymiarze ludzkim dzięki naśladowaniu przykładu ojca, czyli Józefa – „człowieka sprawiedliwego” (por. Mt 1,19)?

Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 21 marca 1999 r.