Jedno pytanie

Wybitne Polki, wybitni Polacy

Barbara Wachowicz fascynowała rozległą wiedzą. Wzruszała, zachwycała, czarowała – słowem budziła podziw. Potwierdzeniem mogą być gawędy z książek: „Siedziby Wielkich Polaków. Od Reja do Iwaszkiewicza” oraz „Marie jego życia” opisująca inspiracje Henryka Sienkiewicza.

Krystyna Kamińska, Szczecin