Fraszki & ulotki

Marsz równości?

Wanda Kapica

Oto nadchodzą

Nowej

generacji zręby!

W imię miłości

Zbrojne po zęby…

Dym i gaz opadł…

Na ulicy

jeszcze wiatr pomiata

zdeptanym transparentem:

„Mama i Tata

największym skarbem świata”…