Modlitwa za konających

KG, KAI

Od 7 lat działa tzw. Koronka za konających – dzieło, które prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W tym roku codziennie na numer komórkowy inicjatywy przychodzi 60-80 SMS-ów z prośbą o modlitwę za konających. W dziele posługiwało już parę tysięcy osób. Imię osoby konającej można wysłać w każdym momencie pod numer 505 060 205.