Przesłanie dla chorych

SJ, KAI

O konieczności zaufania jako podstawie opieki nad chorymi przypomniał Ojciec Święty Franciszek w opublikowanym wczoraj orędziu na 29. Światowy Dzień Chorego. Będzie on obchodzony 11 lutego 2021 r., we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Papież wyraził swą duchową bliskość z cierpiącymi z powodu pandemii, a także z naj-uboższymi i usuniętymi na margines.