Z MIŁOŚCIĄ DO JEZUSA

KG, KAI

Ojciec Święty przed niedzielną modlitwą Anioł Pański zwrócił uwagę, że nawet dzisiaj wiele osób cierpi na różne choroby, z którymi związane są uprzedzenia społeczne. Zauważył, że w niektórych przypadkach dochodzi do dyskryminacji na tle religijnym. Dodał, że przezwyciężyć możemy to miłością skierowaną do Chrystusa, która każe nam wyjść poza konwenanse i strach.