Dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

SJ, KAI

Ojciec Święty zaakceptował 8 dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych – jeden o cudzie (do beatyfikacji) oraz siedem o heroiczności cnót. Ten pierwszy dotyczy autentyczności cudu za wstawiennictwem włoskiej tercjarki franciszkańskiej, Armidy Barelli (1882-1952), która pomagała opuszczonym dzieciom w mediolańskiej dzielnicy przestępców. Założyła Instytut Świecki Misjonarek Królewskości Chrystusa.