Światowy Dzień Zdrowia

SJ, KAI, vaticannews.va

Nierówności w opiece zdrowotnej są niesprawiedliwe, ale można im zaradzić poprzez strategie mające na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej, zwłaszcza dla grup najbardziej narażonych i zmarginalizowanych. Zostało to podkreślone w watykańskim przesłaniu na przypadający wczoraj Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku był on obchodzony pod hasłem: „Zbudować świat bardziej sprawiedliwy i zdrowszy dla wszystkich”.