Dziękczynienie za Prymasa Tysiąclecia

SJ, KAI

Wczorajsza 40. rocznica śmierci Czcigodnego Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego była dniem dziękczynienia za jego służbę dla Kościoła i Narodu. Na Jasnej Górze mottem obchodów były słowa Prymasa Tysiąclecia: „Matka Boża w Polsce słabsza nie będzie, choćby zmieniali się ludzie”. Modlitwy odbyły się też przy grobie Prymasa Tysiąclecia w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela.