Szkoła Animatorów Misyjnych

SJ, KAI

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce zapraszają na Szkołę Animatorów Misyjnych pierwszego stopnia. Spotkanie odbędzie się on-line w dniach 29-30 czerwca. Zgłoszenia na SAM: pdrw@missio.org.pl, do 25 czerwca 2021 roku.