Nowy przewodniczący

SJ, KAI

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Corrado Maggioniego przewodniczącym Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. Montfortanin zastąpi na tym stanowisku ks. abp. Piero Mariniego, ceremoniarza Jana Pawła II. Ksiądz Maggioni ma 65 lat, a od ponad 30 pracuje w służbie Stolicy Apostolskiej, w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.