Duszpasterstwo Młodych

SJ, KAI

Codzienne wyzwania duszpasterstwa młodzieży, omówienie wydarzeń, które wyznaczają kierunki pracy z młodzieżą w Kościele powszechnym i przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie – to główne tematy XVIII Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży. Odbyło się ono w dniach 5-7 listopada w pokamedulskim klasztorze w Wigrach.