Wezwanie przed wyborami

SJ, KAI

Rada Stała Konferencji Episkopatu Portugalii zaapelowała do mieszkańców tego kraju o udział w przedterminowych wyborach parlamentarnych, które odbędą się 30 stycznia. Biskupi wskazali, że społeczeństwo poprzez głosowanie zyskuje możliwość wpływu na władzę. Podkreślili, że podczas kampanii wyborczej Episkopat szczególnie bacznie obserwuje debatę dotycząca m.in. ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zagadnień prawnych, kwestii związanych z ubóstwem i spójnością gospodarczą.