Jezus gościem duszy

Stanisław Hnacik, Rzeszów

Jakże serce się wzrusza

Biją szczęścia blaski

Gdy przyjmujemy Jezusa

W duszy pełnej łaski.

 

Jakaż radość się rodzi

Jakiż dar niesłychany

Gdy Pan do nas przychodzi

Jako Gość pożądany.

 

Jakaż to wielka łaska

Głośmy wszystkim nowinę

Jezus w świętości blaskach

Przyjmuje naszą gościnę.