Z wizytą w Moskwie

MB, KAI

W dniach 26 lutego – 1 marca patriarcha Antiochii dla maronitów kard. Bechara Butros Rai odwiedzi Moskwę. Będzie to wizyta o charakterze ekumenicznym i polityczno-humanitarnym. Prawdopodobnie stamtąd uda się wprost do Rzymu na rozpoczynające się wkrótce konklawe, zwołane po ustąpieniu Benedykta XVI.