Stopy niższe

KL, PAP

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP o pół punktu procentowego. Zgodnie z decyzją stopa referencyjna została obniżona do 3,25 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa do 4,75 proc., stopa depozytowa do 1,75 proc., a stopa redyskonta weksli do 3,50 procent. W ślad za tym obniżone ma być oprocentowanie kredytów i depozytów. Marzec jest piątym miesiącem z rzędu, kiedy Rada decyduje się na obniżenie stóp.